4

شیوا خاص

آسيب شناسي فک و دهان

بیماری‌های استوماتوگناتیک یا بیماری‌های دهان، بیماری‌های مربوط به دهان و فک

خراسان رضوی, مشهد, مشهدی
051515151

سوابق پزشک

 • دارای مدرک لارنگولوژی در یک دقیقه

تخصص ها

 • آسيب شناسي فک و دهان

سایر خدمات مطب

 • نوار
 • عکس
 • تست

عضویت در

 • دبیرکل انجمن لارنگولوژی آسیا
 • دبیر کانون لارنگولوژی ایران
 • شیوا خاص 5 ماه پیش
  تاببییبلا
 • معین پرکامل 4 ماه پیش
  تست رزمی
برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید.