5

شیوا خاص

فوق تخصص بیماری های ریه

بیماری‌های استوماتوگناتیک یا بیماری‌های دهان، بیماری‌های مربوط به دهان و فک

خراسان رضوی, مشهد, مشهدی
051515151

سوابق پزشک

 • دارای مدرک لارنگولوژی در یک دقیقه

تخصص ها

 • داخلی

فوق تخصص ها

 • فوق تخصص بیماری های ریه

سایر خدمات مطب

 • نوار
 • عکس
 • تست

عضویت در

 • دبیرکل انجمن لارنگولوژی آسیا
 • دبیر کانون لارنگولوژی ایران
 • شیوا خاص 7 ماه پیش
  تاببییبلا
برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید.