خراسان رضوی, مشهد
نوع وقت شیفت زمان ظرفیت
اینترنتی صبح از 9 الی 12 21

مسئولین مرکز

سایر خدمات مرکز

  • ۸ بسته خدمتی سلامت زیر جهت پیشبرد اهداف وازرتی
  • - برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • - برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم
  • - برنامه حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • - ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • - برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • - برنامه ترویج زايمان طبيعي
  • - نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت
  • -تعرفه گذاری خدمات سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳

سایر امکانات مرکز

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید.