1

علیرضا برجسته

یکی از دغدغه‌های صحیح افراد مخصوصا دانشجویان در مواجهه با بیانات رهبر معظم انقلاب، شیوه‌ی استفاده از این بیانات و تفهیم آن در راستای تعمیق گفتمان رهبری یا جریان‌سازی در سطح توده‌های مردمی است.

سوابق پزشک

تخصص ها

عضویت در

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید.